Hình Ảnh Lễ Vía A Di Đà Chùa Hoa Nghiem Ngày 10/12/2022

Hình Ảnh Lễ Vía Phật A Di Đà tại Chùa Hoa Nghiem vào chiều ngày Thứ Bảy 10/12/2022, do Cê Huệ Hiếu ghi hình lại, xin nhấn vào hình để xem nguyên cở lớn hơn

Cê Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.