Hình Ảnh Đón Giao Thừa & Xuân Qúy Mão Tại Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là hình ảnh của phong cảnh Chùa Hoa Nghiêm trong ngày 30 và mồng 1 Tết Qúy Mão do Cô Huệ Hiốu ghi lại – nhấn vào hình để xem cở lón
Huệ Hiốu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.