Năm Quý Mão (2023) Nhuận Tháng Hai

Năm nhuận là gì?

Năm nhuận là năm có 366 ngày trong Dương lịch và 13 tháng theo âm lịch theo chu kỳ 4 năm Dương lịch lại có một năm nhuận.

Vì sao có năm nhuận?

Khi trái đất quay quanh một vòng xung quanh mặt trời sẽ mất 365 ngày và 6 giờ. Một năm không nhuận sẽ có 365 ngày và thừa 6 giờ nên 4 năm sẽ thừa 24 giờ nên sẽ có năm nhuận.

Để năm âm lịch vừa được một tuần trăng vừa không xô lệch với thời tiết của 4 mùa thì 3 năm âm lịch người ta phải cho thêm một tháng để năm âm lịch và dương lịch không sai nhau quá nhiều. Tuy nhiên, năm dương lịch vẫn nhanh hơn âm lịch nên người ta đã lấy 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận.

Năm 2023 tứ năm Quý Mão có nhuận không?

Năm 2023 có nhuận vào tháng 2.

Để tìm hiểu tại sao năm 2023 có nhuận, chúng ta có thể thực hiện mẹo sau:

Với năm nhuận âm lịch, chúng ta lấy số năm dương lịch chia cho 19. Nếu chia hết cho 19 hoặc có số dư là một trong các số như 3; 6; 9; 11; 14; 17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận

Mừng thay…
Khi biết năm Quý Mão là năm nhuận
Và tháng nhuận lại rơi trúng tháng hai
Trùng hợp hai sự kiên quan trọng của Như Lai
Mùng tám xuất gia và ngày rằm đại viên tịch !

Có phải đại duyên hai lần…
nhắc nhở khuyến khích… mau đạt cứu kính
Như 45 năm Thế Tôn đã hoằng hoá độ sinh
Bàng bạc đại tạng kinh… khai mở tâm linh
Muốn diệt Khổ chỉ tu tập Bát Chánh !

Chưa thấy Pháp…
Còn là bé thơ… dục lạc khó tránh
Tưởng rằng vị ngọt nên mãi tìm cầu
Nào hay kiết sử nguy hiểm, cứ thấm sâu
Kính ngưỡng trí tuệ siêu việt Bậc Đại toàn Giác!

Chuẩn bị đón chào năm Quý Mão… lòng khao khát
Trọn tháng hai nhuận này, tiến bộ đường tu
Càng hiểu Đạo càng khiêm tốn, hoà nhu
Điều phục, đoạn trừ tam độc tự mình tiến bước !

Kính chúc quý đạo tràng tam nghiệp vạn Phước!

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.