Cố Gắng

Hai tay cố gắng … dầu thành bại
Mặc tháng ngày … có ngại gì đâu
Không hề một chút … âu sầu
Đã là Phật Tử … chiếc cầu sắc không

Kính Bát Nhã nằm lòng khi tụng
Kìa buổi mai … nhật ửng … phương Đông
Thực hành rồi để cậy trông
Chứ không rồi sẽ uổng công … tháng ngày

Ai cũng biết … dẫu hay kinh kệ
Sao cho bằng … những kẻ siêng năng
Không hề một chút băn khoăn
Hằng ngày áp dụng … để an tâm mình

Cho cuộc sống … thình lình thay đổi
Vẫn dốc tâm theo lối Thích Ca
Dẫu cho bị nói gần xa
Riêng luôn hết sức … chính ta hiểu lòng

Hai tay cố gắng … còn hơi thở
Nhất tâm rồi mãi nhớ lời Thầy
Hãy luôn tu tập mỗi ngày
Vẫn hoài tinh tấn mỗi giây sẽ thành

HẢI TẦN13/07/2023

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.