Đừng Bi Quan

Đừng bi quan khi khó khăn đến
Muốn hoan ca phải chiến đấu hơn
Từng giây nỗ lực cậy trông
Vào mình là chính chớ mong ở người

Muốn bình an nụ cười trên miệng
Phải xa lìa những chuyện thị phi
Mặc người có nói điều chi
Ung dung hãy bước cứ đi cho tròn

Đã tu hành … sao còn ngại khó
Nếu dễ dàng … đã có. … lắm người
Đường đi rất khó … rõ thôi
Nhìn quanh vắng … kẻ sống đời chân tu

Đừng bi quan … nếu như cố gắng
Như bão giông rồi nắng mà thôi
Mây trời sẽ nhẹ nhàng trôi
Bao nhiêu cảnh đẹp quanh đồi núi kia

Mục tiêu có đường xa nào ngại
Băn khoăn gì … mà lại thối lui
Đã là Phật Tử ngại chi
Theo chân Đức Phật từ bi tu hành

Rồi cuối cùng sẽ thành như pháp
Khi ráng lên áp dụng trong đời
Bình an sống đạo thảnh thơi
Như mây trắng đó … bầu trời nhẹ bay

HẢI TẦN – 20/07/2023

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.