Cõi Thế Gian

Cõi thế gian … đắm mê tiền bạc
Nên lắm người đã lạc tà ma
Bởi lòng tham đó mà ra
Không hề chối cãi … chính ta có phần

Nhưng ngẫm xem những lần ham hố
Biết bao nhiêu nỗi khổ đau rồi
Mở kinh xem lại từng lời
Như Lai chỉ dạy từ hồi xa xưa

Đã biết vậy bớt ưa tiền bạc
Niệm Phật luôn Cực Lạc hiển bày
Mặc cho người nói thị phi
Chỉ lòng ta hiểu … đường đi nẻo về

Khi đã nguyện một bề tu tập
Có đổi thay bỏ pháp bao giờ
Dẫu cho mất hết cơ đồ
Nhưng lòng an lạc … cam lồ thấy ngay

Cõi thế gian … từng giây đổi khác
Lòng tham tiền đã nhạt hẳn đi
Nên chi cũng bớt sân si
Đêm năm canh ngủ có chi sánh bằng

12/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.