Thông Tư Lễ Truy Niệm Hoà Thượng Thích Tuệ Sĩ

Mở xem pdf file

Trân trọng kính gửi
TM. Hội Đồng Điều Hành
HT. Thích Thiện Tâm

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.