Bỏ Lại Bên Đời

Chẳng phải chuyện ta, chuyện của đời
Giàu, sang, xấu, đẹp … Khắp muôn nơi…
Dở, hay, phải, trái trong thiên hạ
Vướng mắc.. Bao giờ tâm thảnh thơi!!

Lấy, bỏ, ghét, thương … Chuyện của người
Chung tình hay sống bạc như vôi
Kẻ theo chân Chúa, người theo Phật..
Xem lại, chẳng là chuyện của tôi!

Ngẫm trăm năm trước ta chưa có
Vẫn nhấp nhô đời.. Sống khổ, vui
Trần gian tám gió không ngừng thổi
Bản chất nhân hoàn mãi thế thôi!

– Chuyện của tương lai, chuyện đất trời
Âu sầu, lo nghĩ… sống không vui…
Đường đời vốn dĩ không bằng phẳng
Chấp nhận vô thường… Sống nhẹ lơi!

Chẳng phải chuyện ta, khéo biết lờ!
Sự đời sai, đúng.. rối vò tơ
Lắm khi càng gỡ càng thêm rối
Sinh tử, về lo một ván cờ!

– Thôi nhé, vẫy chào những được, thua…
Lao xao trần mộng đã bao mùa
“Bốn nơi quán niệm” nay nhìn lại
Để biết tâm này đã sáng chưa?

Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ ( theo phatphapungdung.com )

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.