Kiếp người !

Con người không khổ, nhưng tự mình làm mình khổ.
Chính mình chọn lựa quyết định địa ngục, thiên đàng
Rất nguy hiểm khi thiếu tự chủ,
thiếu suy nghĩ mù quáng làm càn
Chẳng lượng được cái Phước mình có,
nên điều mình muốn ít khi đạt được !

Cắt bỏ lòng tham, đừng dấn sâu vào nẻo uế trược !
Đừng nhượng bộ trước những cảm xúc bốc đồng
Hãy phẫn uất khi gặp hành vi chà đạp bất công
Tự nhủ “ tự cứu lấy mình
chớ mong cầu nhiều nơi người khác”
Chỉ có sự tự tin,
mới giúp đối mặt áp lực cách dứt khoát!

Đưa ra quyết định mạnh mẽ, cố gắng lắng nghe
Phát triển sự thông cảm, đồng cảm
vượt qua rào cản ngăn che
Mở rộng lòng mình, với mọi người học cách kết nối
Đời sẽ không khổ khi có quan hệ tốt trong xã hội !

Đừng phải sống trong cảnh dở người, dở ma
Do vậy cần trang bị từ nhỏ
những phẩm hạnh khoan hoà
Sống xứng đáng một kiếp người,chắc chắn
những điều tốt đẹp sẽ không thiếu!
Và luôn nhớ “nhân quả của mỗi người
đều do tự làm tự chịu” !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.