Sương dầm thấm áo…

Một lần tham dự hai buổi công phu chiều, sáng,
Ngạc nhiên thay, ý tưởng
“ sinh tử sự đại, tấn tốc vô thường ”
Từ hai bài “Hô Canh tọa thiền”
khiến thấu hiểu rõ tường (1)
Nếu không vượt qua tính thế gian,
làm sao thoát vòng xoáy phiền não ! (2)

Thì ra sương rất mong manh,
nhưng dầm lâu ướt áo (3)
Cần chọn thầy hiền , bạn tốt để gần
Giúp diệt tập khí dần ….chuyển hoá tự thân
Hơn thế nữa , nếu không
nương nhờ lời chỉ dẫn với lý tưởng cao cả

Sẽ không thể nào đến thánh địa bát nhã!
Dù mỗi người độc lập phiên bản riêng
Thói quen tốt được rèn luyện : “Tĩnh lặng thiền “
Thì : “ Ai biết nhìn vào trong tự thân mình
người đó được tỉnh thức”

Huỳnh Phương -Huệ Hương

____________________________

(1) Hô Canh tọa thiền sáng sớm
Canh năm vừa đến pháp mở bày
Đại chúng cùng lên bát nhã đài
Tu rõ ba thừa dung hai đế
Đèn tuệ chói cao sạch mây mờ
Sống chết là việc lớn, bất chợt đến mau
Cúi mong đại chúng các các tịnh tâm niệm Phật !
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (3)

Hô Canh Toạ Thiền khi kết thúc một ngày sinh hoạt
“Canh một nghiêm trang ngồi tĩnh tu
Tinh thần tích chiếu đông thái hư
Muôn kiếp đến nay không sanh diệt
Đâu cần sanh diệt, diệc gì ư?
Gẫm xem các pháp đều như huyễn
Bổn tánh tự không đâu dụng trừ
Nếu biết tâm tánh không tướng mạo
Lặng yên chẳng động tự như như
Ngày nay đã qua mạng sống giảm dần
Như cá cạn nước nào có vui chi
Cúi mong đại chúng an định trong thiền
Các các nhiếp tâm đồng niệm Phật
Nam Mô A Di Đà Phật” (3)

(2)Ngài Thích Tông Diễn nói, “Thế giới được biểu trưng bằng biến đổi và vô thường; những người không vượt lên bên trên tính thế gian sẽ bị tung lên và rớt xuống trong lốc xoáy của phiền não. Nhưng những người biết sự vật được cấu thành như thế nào sẽ thấy vô cùng trong hữu cùng, siêu hiện tượng trong hiện tượng và được an lạc giữa đau khổ và phiền não.”

(3) “ Chơi với người Tốt như đi trong sương
Tuy không ướt nhưng thân thường mát rượi
Chơi với người xấu như đi giữa rừng gươm
Tuy không bị thương, nhưng thường sợ hãi “

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.