Chùa Hương Tích

Ðây chùa chính đặt chân trước Ðộng
Nỗi bàng hoàng rúng động tâm linh
Cảnh Thiên lưu tạc vạn hình
Ðể cho nhân thế lưu tình vững tin

” Ðệ nhất động Nam Thiên HƯƠNG TÍCH “*
Chốn Bồng Lai tiên cảnh là đây
Ðắc tu cảnh giới vui vầy
Bình thân an lạc muôn ngày Như Lai

Ngay cửa Ðộng cửu rồng uốn khúc
Chầu chân châu, Long trực đoạt châu
Xa xa bầu sữa ngọt ngào
Như nguồn sữa Mẹ nhiệm mầu chảy ra

Kìa núi bạc, núi vàng óng ánh
Đây lợn nằm, trâu tắm đồng xa
Núi cô, núi cậu bao la
Những ai hiếm muộn cầu là được ban

Ngôi Tam Bảo Thạch bàn Thiên tạo
Ðủ Lân, Quy, Long, Phụng quy chầu
Phật Bà ngự ở ngôi cao
Từ Bi quán thế địa đào cứu nhân

Mải ngắm cảnh bần thần chân bước
Nhạc chuông vang tỉnh thức hồi kinh
Nam mô lời niệm chân tình
Phút giây từ biệt thường tình vấn vương.

Ði lễ chùa Hương

*- ” Nam thiên đệ nhất động “ bút tích của chúa Trịnh còn lưu lại.


SUỐI TRONG

Rời HƯƠNG TÍCH hạ sơn nhập thế
Sạch lòng trần tụ tập bến trong
Ðạo thuyền đưa tiễn thong dong
Suối Trong* êm ả thuận giòng chảy ra

Nghe văng vẳng ngân nga tiếng niệm
A-DI-ÐÀ! Ðò chuyến ngược xuôi
Lời chào hoan hỷ lòng người
Trẻ già trai gái nụ cười hân hoan

Giòng suối rộng mênh mang sóng nước
Tạo hóa bày thanh – trược đôi bên
Ngược xuôi Trong – Ðục hai triền
Khéo sao đời đục, Ðạo thiền hóa trong

Ra về thấy lòng trần nhẹ nhõm
Chuyến hành hương cảnh Phật hội duyên
Vững tin chân lý Ðạo truyền
Giữa nơi trần tục sống đời thiện nhân .

*- Một giòng suối bên đục bên trong. đường vào theo giòng đục, đường ra theo giòng trong.

NGUYÊN KHANG (Đi lễ chùa HƯƠNG )

http://www.tuvien.com/tho

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.