Kinh Pháp Cú

Phật Lịch 2551 – Dương Lịch 2007 – Việt Lịch 4886

Thích Phước Thái

Kinh Pháp Cú (Song Ngữ Chú Giải) Tập 2

Published by: Quang Minh Temple

Download pdf file

 

This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.