Tư Duy

Hạnh phúc khổ đau chỉ là cảm thọ
Nhìn thấy nội tâm, hóa giải muộn phiền
Lắng nghe tiếng lòng buông xã tự nhiên
Dẹp sạch rác nhiều năm qua vương vãi

Đừng phân biệt khi thấy điều phải trái
Tỉnh giác trong lành mỗi phút mỗi giây
An bình tự tại thư thái ngay đây
Là nghiệp chướng đã bao phần tịnh hoá

Năng lực tập trung dần dần bôi xoá
Vọng chấp theo sau tâm vượn leo chuyền
Hãy nhìn ra hai mặt của đồng tiền
Biết chấp nhận , não phiền liền tan biến

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.