Mười thương Chú tiểu

Một thương chú tiểu dễ thương

Hai thương chú tiểu chọn đường đi tu

Ba thương sớm tối công phu

Bốn thương chú học và tu đàng hoàng

Năm thương chú tiểu nhẹ nhàng

Sáu thương chú tiểu đoan trang nụ cười

Bảy thương đi đứng thảnh thơi

Tám thương chú tiểu dùng lời thanh tao

Chín thương chú tiểu tương chao

Mười thương chú tiểu ngọt ngào lời kinh.

Hiền Huy Hòa Hiệp ghi chép lại

http://www.daophatngaynay.com

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.