Thuận Duyên Hay Phước

Lật giở trang đời hỏi … Duyên hay Phước ?
Có sao xảy ra đúng lúc đúng thời,
Khi tuyệt vọng … buồn chán, quá chơi vơi …
Xuất hiện giùm … Quí nhân hay Bồ Tát !!!!

Hạnh phúc nhỏ nhoi lòng thường … khao khát
Phải chăng góp … giúp đỡ thiện lành
Vì từ bi nhìn bất hạnh … chẳng đành
Đều phát xuất qua hành động nhân cách !!!

Hãy kiên tâm chớ than van oán trách
Ngũ giới trong sạch … vũ khí kim cang
An tâm rằng cơ hội… sẽ thênh thang
Chánh niệm, tập trung thực hiện điều mong ước

Bình tỉnh lên … Chào thuận duyên? Mừng Phước !!!!

Huệ Hương

___________________________


Cuộc đời này… nào như điều mong ước
Qua thác ghềnh nay mỏi… bước chân lơi
Mấy mươi năm lăn lộn khắp gầm trời
Chợt NGỘ ra những gì ta mất mát

Không trân trọng… trong tay vời núi khác
Chẳng thuận duyên mơ với… những mong manh
Nào thuộc mình, đeo đuổi chút hư danh
Ngỡ thành công chứng minh qua… thử thách

Khi hạnh phúc biến tan… rồi tự trách
Đã lãng quên sống hiện thực thời gian
Quá khứ trôi… tương lai phủ bức màn
Chân TÂM chính… con người đo mực thước

Ngẫm cuộc đời NHÂN chăng từ DUYÊN… PHƯỚC

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.