Thành Tâm Kính Lễ…

Kính lạy Phật, Đấng Tối Cao Hùng Vĩ !
Khánh Đản lần này… hai sáu bốn ba.
Tế độ chúng sinh… thị hiện cõi Ta Bà,
Nước mắt chan hoà, thành tâm con kính Lễ !

Tội lỗi nào… con biết Đạo quá trễ ?
Luân lạc… bao giờ nên mãi bơ vơ.
Mãi vụng về… mộng mị rất dại khờ,
Và Ân Phước nào ? Ánh Quang Minh soi thấu !

Con muốn reo vang như thuở còn thơ ấu
Đón mẹ về sau những buổi chợ phiên
Và ngôn ngữ… lấp vấp rất tự nhiên
Như hôm nay… Hào Quang Ngài bao phủ

Bao si mê, ưu phiền… dường sạch rũ,
Bầu trời xanh… màu vi diệu huyền quang !
Chợt nghiệm ra tất cả… tại giác quan
Thể nhận được… Ung dung đời thanh thản.

Đâu phải đợi sân khấu hạ màn… tuồng vãn !!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.