Đức Phật Là Tình Yêu

Đức Phật của bạn là tình yêu, là kỷ niệm… Đức Phật của tôi là quê hương, là hơi thở… mỗi chúng ta có một Đức Phật của mình, cho riêng mình. Đức Phật ấy không giới hạn trong một đức tin, một truyền thống tín ngưỡng, đạo đức… Đức Phật của chúng ta. Hãy để mọi người cùng được chiêm ngưỡng Đức Phật của bạn. Rất có thể niềm vui, nỗi buồn của bạn và của tôi sẽ thăng hoa, hướng thượng …

Tình yêu của Đức Phật không phải là loại tình yêu lấy ngã làm trung tâm. Tình yêu của Đức Phật là một ý lực và hành động trong lĩnh vực vô ngã, nó được sinh khởi từ tâm phi phân biệt và thể hiện trong thái độ vô mục đích (vô công dụng hạnh –anàbhaogcaryà). Tình yêu ấy lòng đại bi, thương xót đến tất cả chúng sinh không bao giờ ngưng dứt, cho đến khi hết thảy chúng sinh được dẫn đến trú xứ hạnh phúc Niết Bàn tối hậu.. . Chừng nào có một chúng sinh chưa được cứu độ thì chừng đó Ngài vẫn từ chối hưởng hạnh phúc thiền định xứng đáng với sự tu tập tâm linh lâu dài của Ngài. Quả thực, Đức Phật có một trái tim yêu thương, từ bi bao la, xem chúng sinh như đứa con độc nhất của mình. Nếu Ngài nhập Niết bàn thì không còn gì được làm trong cái thế giới mà phân biệt vẫn tiếp diễn và tính đa phức vẫn nổi bật. Vì thế, Ngài không chịu rời bỏ cái thế giới tương đối này, tất cả mọi tư tưởng của Ngài đều hướng đến những chúng sinh đang ở trong vô minh và đang đau khổ …

( Lược theo Lăng Già Đại thừa kinh )

D.T SUZUKI – Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 14
Theo http://tapchivanhoaphatgiao.com

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.