Việc Gì Rồi Cũng Qua…

Bảy tháng trời phong tỏa
Việc gì rồi cũng qua
Nhờ chẳng chút phiền hà
Nghe tin mới… hả dạ !

Vài tháng sau vào Hạ
Giáng Sinh rồi Tết Ta
Nguyện: đại dịch lánh xa
Hoặc Vắc xin ngăn, khoá

Đừng lạc quan vội vã
Cách khoảng một thước ra
Quên khẩu trang… quả tạ
Tiền phạt đau lòng ta

Ha ha ha

Huệ Hương

_________________

Bảy tháng qua, phong tỏa.
Hay tin, nhẹ người ra.
Vạn vật xung quanh ta.
Cùng tắm nắng chan hoà.

Cuối Xuân sẽ sang hạ.
Virus sợ mặt trời.
Đông lạnh lẽo qua rồi.
Nắng ấm trên mái nhà.

Úc Châu, đang ban ngày.
Bên Mỹ, đang ban đêm
Vui khổ, có luân phiên.
Đời Không Gì Chắc Chắn !?

Giờ vui… xe không thắng.
Lạc quan, quên ngày qua.
Dạo chơi, cõi ta bà.
Khóc cười, không cách xa!?

Thôi Kệ, ha… ha… ha

Viên An

_________________

Giới nghiêm, giờ… giải tỏa
Bệnh dịch, vẫn… chưa qua
Rình rập quanh, phiền… hà
Sợ lo, luôn não… dạ

Nửa Xuân, gần… sắp Hạ
Nắng ấm, rãi… quanh ta
Chẳng muốn dạo, xem… xa
Thói quen lâu, nhốt… khóa

Cần gì đâu… vất vã
Hoa khắp vườn, nhìn… ra
An ổn, nhất… trong nhà
Cho mình, cùng… tất cả

Việc gì cũng sẽ qua…

Khi Tâm ngộ… giải tỏa
Tự cứu, mình suy… ra
Ai khác, chỉ… là ta
Tùy duyên, sống… ổn hòa

Tuổi Đông, sức khỏe… hạ
Hiểu… nắng, mưa do trời
Đấu, đá ngại… xa rồi
Ẩn cư, tốt… nhất nhà

Được an ổn… mỗi ngày
Thanh thản, đời… bình yên
Dịch, khó tới chi… phiên
Than phiền, gì ? chắc chắn…

Đó là TU, vượt… thắng
Chướng ngại, rồi… đều qua
Thứ thách, Khổ… Ta Bà
Tự… tìm đường, trách xa

Việc gì cũng sẽ qua…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.