Tìm Gì Giữa Chốn Trần Gian – Không Tìm Mới Gặp – Tìm… Gặp Gì ???


Tìm gì giữa chốn Trần gian ?

Em tâm sự :
cấm cung phong tỏa hoài sợ stress
Tạo miếng vườn trống rau củ ăn chơi
Ngờ đâu mấy tháng qua thu hoạch tuyệt vời
Nhiều vượt mức hơn sức mình tiêu thụ !

Những tưởng… khuây khỏa tìm bình an chút đủ
Bây giờ quên kinh sách bận liên miên
Đấy là do chạy theo cảnh theo duyên
Ý đổi thay như chong chóng… mỗi người theo nghiệp !

Quay nhìn lại mình
Học Phật bao năm… vẫn chưa thu nhiếp
Lục căn khi tiếp xức với cảnh, trần
Vọng niệm một giờ khởi đến trăm lần
Đang đọc tụng… nghĩ miên man… ngày đông tới

Có phải Sự và Lý chẳng bao giờ chung lối
Thật sự Ta đang tìm gì giữa chốn trần gian ?
Câu hỏi này… nếu giải đáp được rõ ràng
Hẳn người ấy đã… vào Dự Lưu bậc Thánh !!!

Huệ Hương

_________________

Không Tìm Mới Gặp…

Giờ trải nghiệm bốn chữ An Bần Lạc Đạo.
Thiểu Dục Tri Túc… nếm được bình an.
Thú Điền Viên… dừng được mọi lo toan.
Sự và Lý… Tri và Hành… giờ sáng tỏ.

Phật Pháp lưu lộ… từng cành cây ngọn cỏ.
Nhân Duyên, Nhân Quả hiện rõ đây.
Hiểu và Thương, đặc điểm từng loại cây.
Cây thích mát… phơi nắng… trồng không sống.

Lá khô mùa trước… Luân Hồi, phân xanh gom đống !!?
Bón cho cây, kết quả… biết Đền Ơn…
Tay tưới cây, nghe tiếng chuông, đời hạnh phúc hơn.
Cả buổi sáng… Tịnh Tâm và An Lạc ..

Tuổi nào việc nấy… suy nghĩ có khác…
Bao năm kiếm tìm… nợ cơm áo Trần gian.
Tuổi hoàng hôn… đúng lúc dừng… thấy Bình An.
Hơn bẩy giờ chiều… Vô Minh sao sợ tối ?!!

Lúc chuẩn bị… ngủ Bình An chờ đợi….

Viên An

_________________

 

Tìm… Gặp Gì ???

Tìm gì giữa chốn trần gian… lạc dạo
Muôn vạn nẻo đường, chất chứa bất an
Biết về đâu, nên luống ngại… tính toan
Như Rùa mù tìm bọng cây, sao… tỏ

Tìm gì giữa chốn trần gian… không rõ
Khi về đâu, ta… tự hỏi mai đây
Nơi hồng trần, vô thường… lưới găng vây
Ai nào biết… ngắn, dài bao ??? đời sống

Tìm gì giữa chốn trần gian… người đống
Đến rồi đi, hợp tan thấm… đau hơn
Càng thâm tình, hay mang nặng… nghĩa ơn
Lúc chia ly, tử biệt thêm… mất mát

Tìm gì giữa chốn trần gian… vàng, cát
Cũng thế thôi… chi vật vã, gian nan
Trải qúa nhiều, tuổi cũng ngã… hôn hoàng
Mai tay trắng, chăng kịp… lần thấy lối

Vô thường chẳng từ nan ai… mà đợi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.