Thơ Quán Chiếu Hạnh Phúc

Sáng dậy mỉm cười còn sống đây
Cám ơn Trời Phật được vui vầy
Bao người đã mất ta còn sống
Hạnh phúc gia đình mừng lắm thay !

Sức khoẻ con người quí hơn vàng
Tiền nhiều chưa chắc được cao sang
Ốm đau tàn tật – không mua được
Mạnh khoẻ – đời người sống an khang !

Có đủ sáu căn (1) hạnh phúc rồi
Không gì khiếm khuyết ở thân người
An vui thụ hưởng sáu (2) trần đẹp
Chấp nhận cuộc đời – sống thảnh thơi !

Tự do hạnh phúc gắn liền nhau
Sống khổ tù đày giọt lệ trào
Tranh đấu tự do vì lý tưởng
Không gì hạn chế , chẳng thương đau !

Tiện nghi vật chất thỏa lòng ta
Muốn chi cũng có – chẳng đi xa
Con người hạnh phúc có đầy đủ
Vật chất , tinh thần  phú quí gia !

Tình thương cần thiết cho con người
Thiếu nước cây tàn – chẳng thắm tươi
Nhân ái tha nhân – nhận quả tốt
Yêu đương hạnh phúc mãi vui cười !

Trí tuệ thông minh quí lắm thay
Tu tâm , giữ giới tránh làm sai
Sinh ra tâm trí không đau bệnh
Hạnh phúc đời ta ở cõi này !

Minh Lương Trương Minh Sung

_______________________

 (1) Sáu Căn theo Đạo Phật là mắt,tai,mũi ,lưỡi ,thân và ý .

 (2) Sáu Trần là mắt thấy , tai nghe , mũi ngửi ,  lưỡi nếm , cảm giác và ý nghĩ .

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.