Thơ Quán Âm 2 ( Trí Lạc )

Hạnh Nguyện Quán Âm

Con đứng trên đỉnh đồi
Nghe nhạc điệu mười phương
Phương nào phương trần thế
Phương nào phương thiên đường.

Từ tâm vang tiếng niệm
A Di Đà lạc bang
Từ tâm vang hạnh nguyện
Bồ Tát Quán Thế Âm.

Hạnh lắng nghe tự tâm
Nghe người và nghe ta
Nghe người tròn chánh niệm
Nghe ta Phật hiện tiền.

Hạnh nhân từ ái ngữ
Chuyên chở bao tình thương
Tin yêu và hỷ xả
Xoa dịu nỗi đau thương.

Nguyện tầm thanh cứu khổ
Chúng sanh cõi Ta Bà
Đồng thanh linh cảm ứng
Thoát gian lao nguy nàn.

Lạy Mẹ Quán Thế Âm
Từ bể sầu tối tăm
Con noi theo ánh sáng
Thắm ngọt mát cam lồ.

Con nguyện thành Bồ Tát
Tự tại như Quán Âm
Đời bao la bát ngát
Cùng Mẹ độ chúng sanh.

Trí Lạc

________________________

Tình Thương Quán Âm

Đêm qua mơ thấy Mẹ về
Hào quang sáng rực sơn khê
Dịu dàng vỗ về khuyên nhủ
Lệ vui tuôn chảy dầm dề.

Cam lồ Mẹ tắm tâm con
Vô lượng hỷ xả từ bi
Sạch tan bụi trần hệ lụy
Thoát rời phiền não tham si.

Lạy Mẹ hiền Quán Thế Âm
Diệu âm tiếng dội ngàn năm
Tạ ơn tình thương cao cả
Con nguyện đốt đuốc soi đường.

Hình hài một tấm sơ sinh
Nguyên vẹn ánh đạo quang minh
Thanh tâm này kim chỉ hướng
Tây phương là chốn con về.

Trí Lạc

________________________

Niệm Quán Âm

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán đại nguyện độ khắp chúng sanh
Quán tự tại viên thông trí hạnh
Thí vô uý quảng đại lợi sanh.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán cuộc đời huyễn mộng phù vân
Sanh lão bệnh tử trầm luân khổ
Thân tứ đại thành trụ hoại không.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán tội lỗi tạo tác nhiều đời
Tranh danh đoạt lợi tham tài sắc
Say đắm lắm rồi cũng hoàn không.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán tiếng dội trầm thống lương tâm
Chí thành sám hối tiêu nghiệp chướng
Xin mọi người tha thứ lỗi lầm.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán vô ngã tứ vô lượng tâm
Phá vô minh trở về bản tánh
Như Lai thị hiện ánh trăng rằm.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán Cực lạc nguyện về Tây Phương
Quán hồng liên trái tim Tịnh Độ
Quán duy nhất một niệm Quán Âm.

Trí Lạc

________________________

Nụ Cười Quán Âm

Hoa thơm cỏ lạ ven đường
Thảnh thơi từng bước dạo vườn thiên nhiên
Thái dương hồng rực chân thiên
Hồng tươi vạn vật mọi miền đẹp xinh
Lối mòn dẫn đến Quang Minh
Trên đồi yên đứng một mình tịnh tâm.
Đường về qua tượng Quán Âm
Hoa từ bi nở thành tâm nguyện cầu
Cầu cho nhân loại hết sầu
Thảnh thơi an sống bạc đầu còn thơ.
Cuộc đời không là giấc mơ
Ở trong hiện thực từng hơi thở nồng.

***

Phải chăng con thấy Mẹ cười
Đóa sen hồng nở giữa trời trang nghiêm
Ngàn hoa vui với Mẹ hiền
Reo mừng múa hát chư thiên họa lời
Hân hoan điệu nhạc vui tươi
Ra về nhớ mãi nụ cười Quán Âm.

Trí Lạc

________________________

Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Bồ Tát Quán Thế Âm
Nghe tiếng kêu thống khổ
Nhân loại đang lầm than
Trong sầu đau phiền não.

Thị hiện để cứu người
Tuỳ căn duyên độ đời
Không phân biệt phú quý
Hay tay lấm chân bùn.

Bồ Tát Quán Thế Âm
Lòng từ bi rộng lớn
Nước cam lồ ban phát
Chúng sanh hưởng bình an.

Tâm trong sáng thanh tịnh
Pháp thân tốt sáng ngời
Trang nghiêm vô lượng kiếp
Được tôn kính đời đời.

Bồ Tát Quán Thế Âm
Bát Nhã Ba La Mật
Sắc Thọ Tưởng Hành Thức
Tất cả đều là không.

Khi niệm Quán Thể Âm
Quán tưởng tiếng diệu âm
Chí thành tâm sám hối
Thấy biết được chơn tâm.

Trí Lạc

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.