Ta Phật Tử

Ta Phật Tử thật giàu vô hạn
Bố thí mau với bạn chung quanh
Nụ cười sen búp thật nhanh
Gặp nhau buổi sáng trên sân của chùa

Ta Phật Tử như mùa xuân đến
Nở rộ hoa xin hiến sắc màu
Lục hòa thật khéo muôn câu
Cây xanh hỷ xả đậm sâu tấm lòng

Ta Phật Tử vô thường tấn tốc
Chuyện cần làm .. thoáng chốc là xong
Không hề vướng mắc trong lòng
Qua đi quên hết như sông trôi hoài

Ta Phật Tử từng ngày tinh tấn
Bớt thị phi chuyện ngắn chuyện dài
Đúng sai xin gác ngoài tai
Luôn chăn tâm đó không ai chính mình

Ta Phật Tử lời kinh Phật dạy
Quán chiếu sâu rồi cậy trông ta
Hành thâm quyết chí thật thà
Để tâ an lạc như là mây trôi

Ta Phật Tử luôn tay bố thí
Nội ngoại tài cùng pháp muôn nơi
Đủ duyên nhất định không ngơi
Thêm vô sở úy nụ cười búp sen

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.