Chữ Không

Chữ không đó thật là kỳ diệu
Đã ẩn tàng trăm triệu bài ca
Nhìn xem bóng ánh trăng tà
Ở dòng sông đó thật là có không

Chữ không đó nhìn gương thấy bóng
Giận hờn lên chợt nóng mặt mày
Có đâu là thật đó đây
Đổi vui sẽ thấy là nay không còn

Chữ không đó thật tròn máy tính
Hình rõ kìa người lính binh đao
Máu đào tuôn chảy xôn xao
Chỉ cần nhấp chuột là bao cảnh tàn

Chữ không đó rùng vàng cây thắm
Thoắt đổi thay đường lắm ngựa xe
Bao nhiêu là kẻ đi về
Theo thời gian đổi trò hề bể dâu

Chữ không đó từng câu Bát Nhã
Thấu hiểu rồi tất cả sắc không
Chí tâm áp dụng cậy trông
Lòng an lạc quá xin tròn lời kinh

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.