Chút Suy Tư

Chút suy tư khi nhận tin ai điếu
“ Mỗi mỗi người mang phước nghiệp đều riêng ”
Hãy sống sao cho …
thân bịnh hoạn, tâm chẳng ưu phiền
Để lúc lâm chung nhẹ nhàng, thanh thản !

Kính tiễn đưa người …
an dưỡng nơi cõi vô biên rực sáng
Không còn mọi hý luận của thế gian
Tự nhủ thầm : thực sự đền đáp Tứ Trọng Ân ?
Biết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng từng phút !

Khi ra đi …
chung quanh ai cũng cảm nhận sự mất mát!
Chút tình người, tình đạo nguyên thủy vẹn tròn
Hồng trần dù rơi rụng giữa trời xuân…
mây trắng, nắng ấm vẫn còn
Kính chúc người … nơi cảnh Phật vui muôn thuở !

Trộm nghe câu
“ Đừng là vật phế cũ, mà phải là giá trị quý cổ “
Không cần sống lâu nhưng thật sự trưởng thành
Để lại cho đời … toàn bộ đóng góp thiện lành
Đầy ý nghĩa cuộc sống … dù trải bao niên kỷ!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.