Bài Ca Úc Châu

Buổi mai Mặt Trời phuong Đông
Hít sâu hơi thở cậy trông chính mình
Thỏ ra cũng trọn chí tình
Như cờ Úc đó in hình🇦🇺 trên cao

Tròn nguyên thế giới trông vào
Mơ làm dân Úc từ nao đó mà
Ta cười trọn vẹn thật thà
Rất hiền hay giúp người ta trước giờ

Buổi mai bay nhẹ bóng cờ
Nghìn năm thiên cổ đền thờ âm vang
Đây là đắt nước hùng anh
Thái Bình Dương mãi còn vang sóng triều

HẢI TẦN – Tue 13/12/22

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.