Hình Ảnh Phật Tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương Ngày 4/2/2023

Hình Ảnh Phật tử Chùa Hoa Nghiêm đi hành hương đầu năm Qúy Mão đến viếng thăm 8 chùa ở Melbourne trong ngày thứ Bẩy 4/â/20â3 do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại. Xin nhấn vào hình để phóng lớn hơn


Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.