Thư Mời Pháp Hội Siêu Độ

Tổ Đình Phước Huệ
Thư Mời
PHÁP HỘI SIÊU ĐỘ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trân trọng kính mời: Quý Đồng hương Phật tử

Đến tham dự Pháp Hội Siêu Độ được tổ chức tại Tổ đình Phước Huệ 365 Victoria St. Wetherill Park NSW 2164.

Vào lúc 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật 05/03/2023

Nhằm hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời được vãng sanh về cảnh giới an lạc. Đặc biệt cầu nguyện cho chư hương linh ký tự nơi Tổ đình Phước Huệ, ký cốt nơi bảo tháp Xá lợi Phật; chư tiên linh, hương linh quá cố, chư chiến sĩ anh linh, đồng bào nhân loại tử nạn, oan hồn uổng tử, thập loại cô hồn, nạn nhân thiên tai lũ lụt, động đất, dịch bệnh và các thai nhi, thiếu nhi quá vãng được sớm siêu sanh thoát hóa. Nguyện cầu âm siêu dương thới.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc văn phòng Tổ đình điện thoại 02 9725 2324.

Kính nguyện kiết tường.

Trân trọng kính mời
Ngày 15/02/2023
Ban Tổ Chức

Ps. Quý đồng hương, Phật tử muốn cầu siêu cho các hương linh xin ghi tên nơi văn phòng Chùa trước ngày 01/03/2023 để tiện làm bài vị.

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.