Thần Chú Qua Bờ


Lời: Thích Huyền Châu – Nhạc: Phương Nguyễn
Thể hiện: Ca sĩ Quỳnh Vy

Trên đỉnh thiêng Linh Thứu
Người mở cửa huyền không
Thiên nữ tung hoa báu
Rực rỡ Hội Linh Sơn.
Tiếng phạm âm rơi xuống
Cho hải triều vút cao
Từ miệng hoa hàm tiếu
Thuyết thần Chú Qua Bờ:
Yết đế, yết đế, Ba la yết đế
Ba la tăng yết đế, Bồ đề, Sa phạ ha!
Yết đế, yết đế, Ba la yết đế

Ba la tăng yết đế, Bồ đề, Sa phạ ha!
Vượt qua, vượt qua bờ bên kia
Tất cả vượt qua bên kia rồi
Lên bờ tỉnh thức tâm bừng sáng
Thành tựu cát tường, thật an vui!
Đại chúng đồng tán thán
Pháp tuệ giác qua bờ
Niệm đại minh thần chú
Vượt qua hết khổ đau
Yết đế, yết đế, Ba la yết đế
Ba la tăng yết đế, Bồ đề, Sa phạ ha!
Yết đế, yết đế, Ba la yết đế
Ba la tăng yết đế, Bồ đề, Sa phạ ha!

Lời: Thích Huyền Châu – Nhạc: Phương Nguyễn
Thể hiện: Ca sĩ Quỳnh Vy

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.