Lỗi

Có những người thường hay bắt lỗi
Kẻ chung quanh đến nỗi buồn phiền
Mặt nhăn mày nhó liền liền
Sao không quên hết gieo duyên cho tròn

Nghĩ lại đi mình còn có lúc
Hẳn vuông tròn từng phút đang trôi
Chi bằng dễ dãi nụ cười
Cho qua tất cả mây trời nhẹ bay

Dầu biết rằng hôm nay chưa tốt
Tại gia mà mai mốt sẽ tròn
Sao ta cứ mãi để lòng
Muộn phiền cứ giữ không mòn tí nao

Luật vô thường hôm nào đã biết
Người tốt hơn , ta bết bát đi
Nên nhăn và nhó ích gì
Đệ huynh tình nghĩa chia tay dễ dàng

Hãy quý trọng ngày vàng đang có
Cùng bỏ qua chuyện nhỏ lỗi lầm
Bình an sẽ đến trong tâm
Âm thầm niệm Phật , Niết Bàn Phương Tây

22/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.