Trân trọng những mối quan hệ có ý nghĩa…

Thế giới liên tục đổi thay từng khoảnh khắc!
Không đơn giản bạn ơi,
Thầm lặng, phức tạp, bí hiểm dường bao
Hãy vững bước đi cách độc lập, tiêu chí cao
Xã hội đã phát triển,
tiến bộ vượt bậc… đừng phủ nhận!

Mỗi người có quỹ đạo riêng, khôn ngoan tiếp cận!
Đừng để từng ngày chán nản bi quan
Vô số tấm gương đời, đừng bỏ cuộc dễ dàng
Hoà nhập giao cảm, tiếp thu nền công nghệ mới!

Học cách thích ứng mọi hoàn cảnh, không ngại khó!
Dù phải chạy theo sự “bất tận vòng tuần hoàn”
Chớ bâng khuâng, theo ký ức thênh thang
Thực lòng xác định giá trị …
những mối quan hệ ý nghĩa!

Trân trọng những trải nghiệm, bài học đã rút tỉa
Tri ơn và mong báo đáp ơn, đến từ trái tim (1)
Rõ ràng quý nhân, xuất hiện… nhiệm mầu rất thiêng
Định mệnh không bao giờ lập lại hai lần cả !

Một niệm phát ra là tác thành nhân quả!
Chớ thở than:
“Đích đến cuộc sống… điều đó xa vời”.
Kẻ nắm trong tay cuộc chơi là kẻ thức thời.
Chinh phục được…
mọi chông chênh trước cuộc đời vạn biến!

Cách sống, con đường mình đi cần phải thể hiện!
Sức mạnh quản lý suy nghĩ, cảm xúc …
là quá trình rèn luyện kỷ luật bản thân !
Tự tin trước nhiệm vụ thách thức khó khăn
Hãy XUẤT NIỆM như XUẤT KIẾM,
đã Xuất thì phải Đạt.(2)

Huệ Hương

________________
(1) Kinh Tăng Chi đã dạy về lòng biết ơn: “Người không phải Chân nhân, này các Tỷ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Đối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, là biết ơn, nhớ ơn. Đối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỷ- kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn”. (Kinh Tăng chi bộ, phẩm Tâm thăng bằng). “Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là hai? Người thi ơn trước và người biết nhớ ơn đã làm. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời”. (Kinh Tăng chi bộ, phẩm Các hy vọng).
(2) Trích trong “Ván Cờ Sinh Tử “ của HT Giới Đức ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh )

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.