Báo Hương Đạo – Số 17 – 2007

Mục Lục

Đặc san Hương Đạo hoan nghênh sự đóng góp bài vở của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp mọi nơi. Thư từ bài vở xin gửi về Ban Biên Tập theo địa chỉ

Email: huongdao@hoanghiem.org – Phone: 61 03 9312 5729 – Fax: 61 03 9311 0278

Tòa soạn: 18 Burke Street, Braybrook, VIC. 3019, AUSTRALIA

Thông Bạch

Lá Thư Chủ Nhiệm

Phật Sự Chùa Quang Minh (Minh Hiếu)

Phật Sự Chùa Hoa Nghiêm (Tâm Nghiêm)

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm Bản tin số 4

Tâm thư Phật Đản (TK Thích Thiện Hữu)

Tường trình sinh hoạt văn học nghệ thuật chùa Quang Minh

Tôi đọc kinh Pháp Hoa (Đồng Minh)

Thư cho người em tịnh độ (Hồng Nhơn)

Phật Đản và ánh Đạo Vàng (Minh Quang)

Cực lạc liên hữu Hoa Nghiêm đạo tràng (Viên An)

Một trái tim một tấm lòng (TK Thích Thiện Hữu)

Về sự ra đời của một đạo tràng (Minh Liên – Diệu Ngọc)

Vô ngã thành đạo (Ngu Thả Độn)

Dòng sóng đạo (Thiện Đức)

Hạnh phúc hay khổ đau (Phạm Đà Giang)

Hạnh phúc chân thường (Nguyên Dực chuyển ngữ)

Buổi văn nghệ ra mắt thơ văn ca nhạc (Phạm Đà Giang)

Tìm hiểu 7 vọng tâm trong kinh Hoa Nghiêm (Bùi Thế Trường)

Nhật ký tu học (Viên An)

Chữ hiếu vua Tự Đức (Nguyễn Phú Thứ)

Burma Rock San Hô (Diệu Ngọc sưu tầm)

Máu chảy ruột mềm (Phạm Đà Giang)

Người chết đền ơn (Minh Thông)

Những chuyện nào của anh (Nguyễn Văn Hiếu)

Theo triền thung lũng (Diệu Thông)

Như cơn gió thoảng (Võ Thị Đồng-Minh)

Tìm hiểu khoa học (Tú Nghiêm sưu tầm)

– Loạn viễn cận lão không cần mang kính
– Có nhiều đại dương trong lòng trái đất
– Gần 1/3 động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng
– Bột ngọt và hội chứng MSG

Bạn có biết (Tâm Hiển)

Thông báo Tu viện Phước Huệ khóa giáo lý tịnh độ

Thông báo chùa Hoa Nghiêm, cần thiện nguyện viên

Nhạc Ưu Đàm Bát (La Tuấn Dzũng)

Thơ

– Niệm hiện tiền (Lý Thừa Nghiệp)

– Những ngày Phật Đản (Đồng Minh)

– Hương chiên đàn (Lý Thừa Nghiệp)

– Tiếng đàn Tỳ Lô Giá Na (Lý Thừa Nghiệp)

– Chùa Hoa Nghiêm (Minh Chiếu)

– Biển vào Thu (Lan Anh)

– Sư về (Lý Thừa Nghiệp)

– Ngày Phật Đản (Ngốc Tử)

 

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.