Báo Hương Đạo – Số 16 – 2007

Mục Lục

Đặc san Hương Đạo hoan nghênh sự đóng góp bài vở của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp mọi nơi. Thư từ bài vở xin gửi về Ban Biên Tập theo địa chỉ

Email: huongdao@hoanghiem.org – Phone: 61 03 9312 5729 – Fax: 61 03 9311 0278

Tòa soạn: 18 Burke Street, Braybrook, VIC. 3019, AUSTRALIA

Thông Bạch

Lá Thư Chủ Nhiệm

Phật Sự Chùa Quang Minh (Minh Hiếu)

Phật Sự Chùa Hoa Nghiêm (Tâm Nghiêm)

Tường trình cứu trợ chùa Hoa Nghiêm (Tâm Nghiêm)

Sớ táo quân

Chào mừng lễ ra mắt Ban Tương Tế chùa Hoa Nghiêm (Viên An)

10 Năm Viện Phật Học A Dục (Thiện Đức)

Đầu năm dâng lên 10 đóa hoa sen cúng Phật (Diệu Thuý)

Đêm giao thừa (Diệu Ngọc)

Khóa tu Báo Ân ngày 19 – 20 tháng 8 2006 (Viên Hướng)

Xuân về ngồi đọc kinh Pháp Hoa (Văn Thân)

Kính thầy sẽ được làm thầy (Diệu Thúy)

Nhật ký tu học (Viên An)

Bạn có biết (Tâm Hiển)

Thư cho người em tịnh độ (Hồng Nhơn)

Phủ nhận không nói lời nào trong suốt 45 năm thuyết pháp (Tảo Giang)

Tiếng chuông chùa trong thơ và nhạc (Nguyễn Văn Hiếu)

Những vị ân sư trong đời tôi (Diệu Thông)

Về thăm quê hương (Phạm Đà Giang)

Thoát vòng oan nghiệt (Nguyên Dực chuyển ngữ)

Hạnh phúc chân thường (Nguyên Dực chuyển ngữ)

Hát cho ngày Holy Melbourne Concert 2006 (Diệu Thông)

Chữ hiếu vua Tự Đức (Nguyễn Phú Thứ)

Bồ công anh vị thuốc quý (Diệu Ngọc)

Đức Phật và Phật pháp của Ngài (Song ngữ Anh Việt)

Nhạc Lên chùa (Thơ Lý Thừa Nghiệp – Nhạc La Tuấn Dzũng)

Thơ

– Mười Năm (Lý Thừa Nghiệp)

Một nắm sắc không (Lý Thừa Nghiệp)

– Đạo đời mênh mông (TK Thích Thiện Hữu)

– Bát canh đầy (Lý Thừa Nghiệp)

– Nghìn trang Đại thừa – Hẹn – Về Biển (Lý Thừa Nghiệp)

– Vườn thơ Hương Đạo (Liên Hải)

 

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.