Báo Hương Đạo – Số 8 – 2004

Mục Lục

Đặc san Hương Đạo hoan nghênh sự đóng góp bài vở của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp mọi nơi. Thư từ bài vở xin gửi về Ban Biên Tập theo địa chỉ

Email: huongdao@quangminh.org – Fax: 61 – 03 – 9311 0278

Tòa soạn: 18 Burke Street, Braybrook, VIC. 3019, AUSTRALIA

Thông Bạch Phật Đản

Lá Thư Chủ Nhiệm

Phật Sự Chùa Quang Minh (Minh Hiếu)

Phật Sự Chùa Hoa Nghiêm (Thiện Đức)

Tường thuật lễ khánh thành Đại Hùng Bửu Điện Chùa Hoa Nghiêm (Tâm Nghiêm)

Đại Hội Phật Giáo toàn quốc ở Úc Đại Lợi (Penny White – Trần Đông)

Chân trời mới Viện Cao Đẳng Phật Học Maribyrnong (Liên Hải)

Tắm Phật hay gội sạch lòng mình (TK Thích Thiện Hữu)

Nhân mùa Phật Đản bàn về cảnh giới an lạc (Thiện Nhân)

Ngày Phật Đản tìm hiểu tính chất siêu tuyệt của Đức Phật trong kinh tạng Nam truyền (TK Thích Thiện Hữu)

Chùa Hoa Nghiêm và mấy con số 4 (Nguyên Dực)

Thánh tích Lâm Tỳ Ni (Hoa Quang)

Lá Thư cho người em Tịnh Độ (Hồng Nhơn)

Hạnh Phúc Chân Thường (Nguyên Dực chuyển ngữ)

Nghịch Duyên (Trần Đông)

The story of Buddha (Song ngữ Anh Việt)

Thoát vòng tục lụy – Bát Quan Trai Giới (Phước Thanh)

Dự Án kiến tạo Đại Tòng Lâm Phật Giáo (Chúc Thanh)

Thiện Tri thúc (Diệu Ngọc)

Sen Hồng nở rộ (Tịnh Kiên)

Nhớ mình là ai (Thiện Nhân)

Bạn có biết (Tâm Hiển)

Thơ Tình ca Phật Đản (TK Thích Thiện Hữu)

Mừng ngày Phật Đản (Đồng Minh)

Thơ Lụy trần (Thảo Phạm)

Thơ Cảm ứng từ lời dạy của Ngài Xá Lợi Phất (Diệu Pháp)

Thơ Đoạn tình sử Ta-bà (Minh Thông)

Thơ Núi sông – Nhân gian – Đương niệm Di Đà (Lý Thừa Nghiệp)

Thơ Vọng Tâm (Minh Thông)

Danh Sách Ủng Hộ Báo Hương Đạo

Down Load Mục Lục

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.