Ban Mai Xứ Ấn

Ban Mai Xứ Ấn là tác phẩm của Sư Cô THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG gồm có 3 tập tổng công khoảng 600 trang… đây là tập hối ký của Sư Cô sau 10 năm tu học trên nước người… đặc biệt giúp ích cho các tăng ni có dự định du học tại ẤN ĐỘ…

Down load Ban Mai Xứ Ấn Tập I pdf file

Down load Ban Mai Xứ Ấn Tập II pdf file

Down load Ban Mai Xứ Ấn Tập III pdf file

Sư Cô Thích Nữ Giới Hương

http://www.luchoatu.org/TuSachPhatHoc/

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.