Câu niệm Phật

Thắp nén tâm nhang cúng dường Tam Bảo
Khói hương giăng ấm áp giữa đêm đông
Nét từ bi tỏa sáng cả gian phòng
Câu niệm Phật vang lòng con rộn rã.

Nén tâm hương cúng dường Tam Bảo
Hoa trái thơm bình nước ngọt lành,
Câu niệm Phật và lời khấn nguyện
Con dâng lên với tấm lòng thành.

Biết bao lần nước mắt con rơi,
Thương nhọc nhằn đau khổ kiếp người
Trôi giạt hoài, phù du, ảo mộng
Như vầng trăng bóng nước chơi vơi.

Con ngưỡng nguyện tu theo chánh pháp
Quán thân tâm, tạo tác nhân lành,
Nam mô Tam Bảo thường gia hộ
Phiền não tiêu trừ, cứu độ sanh.

Con ngưỡng nguyện gương Bồ Tát hạnh
Gieo niềm vui, nói tiếng an lành,
Rộng lòng thương những ai đang khổ
Câu niệm Phật dìu dắt chúng sanh.

Tiếng niệm Phật như dòng nước mát
Xoa dịu đau buồn, thanh thoát bình an.

Phật tử Vân Lan
(Đông 2013 – Thời Kinh tối với mẹ thân yêu)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.