Tranh Thủy Mặc – Trí huệ cuộc đời 2


Một nụ cười, một lời tốt

Đều là cách ban tặng để gieo duyên lành rộng khắp.

Buông xả tâm tư được mất hơn thua của cá nhân,

mới có được trí tuệ mầu nhiệm thông suốt của vạn vật.

Hoàn cảnh của chúng ta chưa được tốt, cũng không xấu như ta tưởng,

điều quan trọng là ta đối xử với nó như thế nào.

Cùng người khác tranh giành những thứ không thể có được,

chi bằng trân trọng và sử dụng những gì đã có.

Có được một tinh thần ổn định,

mới là nền tảng cho sự thành công.

Có được thân tâm khỏe mạnh mới là tài sản lớn nhất của đời người.

Hữu tướng vô tướng hữu vô tướng,

chơn không giả không chơn giả không.

Lòng từ bi hóa giải oán thù,

tâm trí huệ khử trừ phiền não.

Khi làm việc nên nghĩ vì người ta nhiều hơn,

khi phạm lỗi nên tự xem xét lại chính mình.

Theo: 108 lời tự tại của HT.Thánh Nghiêm

Huệ Thanh – http://phapbao.org/tranh-thuy-mac-tri-hue-cuoc-doi-2/

This entry was posted in Văn Hóa, Đời Sống. Bookmark the permalink.