Đêm Sáng Trăng Sao

Đêm nay trăng sáng tỏ trên cao,
Màn đêm lắp lánh ánh ngàn sao,
Lưng trời, mây bạc bay lãng đãng,
Nhớ lời Thầy giảng dạy thuở nào…

Dưới ánh trăng, mặt nước lung linh,
Trước gió, cành cây khẻ rung rinh,
Đêm về, sương xuống, hoa ươm sắc,
Từ đâu hương thoảng, cuộn quanh mình.

Trăng sao rồi có tàn sắc không ?
Duyên sinh đang cuốn chảy theo dòng,
Bỏ đi xiềng xích, diệt vô ngã,
Cõi trần coi nhẹ, dựa mênh mông…

Tinh tấn tu, đem đạo vào đời,
Theo Ân Sư lập nguyện cao vời,
Thuyền từ đưa dẫn rời bể khổ,
Công Thầy soi đuốc tuệ sáng ngời.

Cuộc đời ảo ảnh tựa cơn mê,
Bốn phương trời, huynh đệ tựu về,
Chúng con nào quên năm tuổi Hạ,
Cùng học hành dưới bóng Bồ Đề.

Cư Sĩ Thoại Hoa

http://www.daophatngaynay.com

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.