Con Đường Nào Ngắn Nhất?

Em biết không.
Hạnh phúc hay Niết bàn không có con đường tắt ….

Bài pháp được nghe thường diễn trình trước mắt
Trải nghiệm đời cơ hội quý ngàn năm !!!
Thực tế thực hành chiêm nghiệm nghĩa sâu thâm
Không thất vọng khắc khe khi thất niệm
Em ơi đừng hỏi pháp tu nào đốn tiệm
Cảm xúc não phiền, những đám mây trôi ….
Lững lơ tụ tán nhanh chóng dễ thôi
Chỉ bầu trời Tâm mênh mông luôn hiển hiện

Gió Đạo Pháp đã giúp em thay chuyển ?
Xưa sụt sùi than thở cảnh nghịch đời
Nay hiên ngang vững bước khắp nơi nơi
Kham nhẫn kiên trì có lẽ đường ngắn nhất ! !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.