Bịnh Và Phước

Gen đi truyền bẩm sinh cao huyết áp
Thuốc uống đều, kiêng muối, số vẫn cao?
Luật vô thường nào ai biết tại sao
Đành chấp nhận “Cách thông tri thiên mệnh”

“Gìn Huệ mạng” từ lâu là mệnh lệnh
Sức khỏe chăm còn… tuỳ ở nghiệp duyên
Tập khí ẩn tàng… hàng vạn thiên niên
Dưỡng thần khí!!!… không một lời ta thán

Kiếp hà sa… từng gây nhiều thù oán?
Quả hôm nay do nhân trước vụng tu
Hành thập thiện chuyển hoá… sẽ hoạch thu
Căn cơ thế… điều ưu tiên… tu Phước

“PHÁP, TÀI, LỮ, ĐỊA” mai nầy có được
Cần tinh chuyên thêm Huệ… mật miên
Bụi hồng trần dùi vập cứ thản nhiên
Tâm thanh tịnh, sẽ giảm dần huyết áp !!!

Huệ Hương

_________________________________


Khi ngã bịnh, không nguyên nhân giải đáp
Than vãn buồn… thầm trách cả Ông Cao
Đã làm gì… mà thân vướng khổ đau
Sao cắc cớ, ràng buộc mình mang bệnh

Khi ngã bịnh, đổ cho là định mệnh
Đã an bày, phải trả những nghịch duyên
Không nghĩ suy do đâu đã gây nên
Vòng lẩn quẩn, u minh trong ta thán

Khi ngã bịnh, hãy dùng tâm bình thản
Xem mọi người, cùng chịu mắc cơn đau
Hoặc hiểm nàn bờ sống chết… cạnh nhau
Thì mới thấy, dù gì… cũng còn phước

Khi ngã bịnh, mới hay điều thua được
Danh vọng, bạc tiền khôn đổi… bình yên
Vì sanh, bệnh, hoại, tử vòng tự nhiên
Đâu miên viễn, mãi trường sinh ngụy… pháp

Bịnh dạy ta, nghiệm… phước, duyên lời đáp

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.