Chỉ Cần Một Giây Thôi…

Hạnh phúc thay… cho ai từng gặp lại !
Chỉ cần một giây, quyết định sáng ngời
Mọi thứ quên đi… pháp thoại tuyệt vời,
Lời Chân Sư vang vang… lời Phật dạy.

Ngồi lặng yên chú tâm… mà tự tại !
Cổ Đức tặng trao… cả một giang san.
Thực hành ngay đi,… đừng phí thời gian,
Tính toán gì… càng học càng kinh nghiệm.

Nay đã biết thế nào là… Đốn ?… Tiệm ?
Vui làm sao… Ngọc quý tạo bấy lâu,
Ích kỷ quá… cất giấu tận đâu đâu…
Chỉ một giây… hiển hiện thôi tìm kiếm. !!!

Kính lạy Phật… Pháp Ngài truyền… mầu nhiệm.

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.