Dưới Ánh Từ Quang

Kính bạch Đức Thế Tôn… hôm nay lạ quá,
Hào quang Ngài… rực sáng hơn bao lần !
Hỷ lạc dâng cao… rúng động cả tâm thân
Quỳ phục lạy… lệ ngập tràn lên đôi mắt.

Bất khả tư nghì… hiện ra trong khoảnh khắc,
Dưới ánh từ quang, lòng khấn nguyện thầm…
Hạt giống thiện luôn tưới tẩm… nẩy mầm,
Trong vườn Tâm sẽ… nở hoa kết trái !

Bạch Đức Thế Tôn, Vesak tháng tư… về lại,
Như luật tuần hoàn, có đến… có đi.
Trân trọng cữ hành Thánh Lễ… Ân tri
Ngài thị hiện… chỉ điều hay… Chân lý !

Tự mình thắp đuốc… rọi soi nẻo… bí ***
Nhìn gương lòng… lau sạch bụi vô minh.
Tập khí dần dần thôi… khởi phát sinh
Kính bạch Phật, diệu dụng này… công phu mãi

Hai sáu bốn ba, Phật đản sinh… huyền trải

*** bế tắc, bí mật

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.