Có Nên Gửi ?

Người hỏi mình ” Vẫn gửi bài đã viết ? ”
Để trình bày sự việc… rõ ngọn ngành
Xuất phát trong tim… ý nghĩ chân thành,
Đem hoài bảo, năng lực cùng chia sẻ !

Bao nhiêu người ? Đừng tính vào giới trẻ
Chỉ bốn, năm, sáu X… mấy ai nghe.
Kiến hoặc, tư hoặc… dầy đặc phủ che
Chừ… khi nao kịp đà văn minh tiến hoá !

Vâng, gương xưa khi điều gì mới lạ,
Vừa phát minh đề khởi… trách đúng, sai !
Biến thành trào lưu… phát triển đổi thay
Bổng chới với… ừ thì… mình lạc hậu !

Lời người khuyên… đã trọn suy… thẩm thấu
Nhưng trên cao văng vẳng… tiếng bảo ban
Lẽ thường cuộc sống… dòng chảy thời gian
Nhiều điểm tương đồng… giúp nhau giải quyết !

Nên vẫn gửi… như ngôn từ… học thuyết

Huệ Hương

______________________________

Có nên gửi tâm tư vào chữ viết
̣Để sẻ chia nghĩ, suy tấm lòng thành
Chỉ riêng mình thấm thía cả ngọn ngành
Qua trải nghiệm đắng cay đời đăc để

Có nên gửi tâm tư vào thơ thể
Qua dăm câu, nhờ gởi sự nhiêu khê
Dù chẳng hay, cũng mặc tiếng khen chê
Đó tất cả những điều trong tấc dạ

Có nên gửi tâm tư vào xướng họa
Người nào ta, sao… thấu nỗi oan sai
Nhưng chắc rằng đâu đó… trải đắng cay
Cung bậc khác, niềm đau khơi… chung dấu

Có nên gửi tâm tư vào nhịp tấu
Học hỏi nhau qua những bước gian nan
Vì chắc rằng bi, ai khắp thế gian
Dù sao cũng… tương đồng do duyên nghiệp

Có nên gửi tâm tư chôn suốt kiếp… ?

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.