Hòa Nhập Phật Pháp Vào Trong Cuộc Sống Của Chúng Ta

1-  PHẬT PHÁP LÀ ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG VẤN NẠN TRONG ĐỜI SỐNG

Tối nay, tôi muốn nói về sự thực tập Phật Pháp trong đời sống hằng này.  Từ ngữ Phật Pháp – Giáo Pháp – Dharma có nghĩa là phương sách ngăn ngừa.  Nó là điều gì đấy mà chúng ta thực hiện nhằm để tránh những rắc rối.  Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm để liên hệ chính chúng ta với sự thực hành Phật Pháp là để nhận ra rằng thực hành Phật Pháp là để hướng tới việc giúp chúng ta tránh khỏi những rắc rối này.

Sự thực hành Phật Pháp không chỉ là để cảm thấy tốt lành, hay để có một thói quen tốt, hay là một thời trang phong trào, hay bất cứ điều gì giống như thế.  Sự thực hành Phật Pháp là hướng tới để giúp chúng ta xa lìa những rắc rối của chúng ta.  Điều ấy có nghĩa là nhằm để thực hành Phật Pháp một cách thực tiển, chúng ta cần nhận ra rằng nó sẽ không là một tiến trình dễ chịu.  Chúng ta  phải nhìn vào đấy và thực sự đối diện với những điều không dễ chịu trong đời sống của chúng ta, những khó khăn mà chúng ta đang có – không phải lẫn tránh chúng, mà đúng hơn là đối diện chúng với một thái độ mà bây giờ chúng ta sẽ cố gắng để đối phó với chúng.

Những rắc rối của chúng ta có thể có nhiều hình thức.  Tất cả chúng ta quen thuộc với hầu hết những  thứ ấy – chúng ta không an toàn; chúng ta có những khó khăn trong những mối quan hệ với người khác; chúng ta cảm thấy xa lạ, hay bị xa lánh; chúng ta có những khó khăn với những xúc tình và cảm giác của chúng ta – những thứ thông thường mà chúng ta có.  Chúng ta có những khó khăn trong việc đối diện với gia đình và cha mẹ chúng ta; những người bệnh và già;  Chúng ta gặp khó khăn đối phó với bệnh tật vả già nua của chính mình.  Và nếu chúng ta là những người trẻ, chúng ta có những khó khăn trong việc dự tính những gì chúng ta sẽ làm với cuộc đời của chúng ta, làm thế nào để chu tất cuộc sống, đường hướng nào để tiến đến, và v.v… Chúng ta cần nhìn vào tất cả những thứ như thế.

2- MÊ MUỘI

Một trong những điểm quan trọng nhất trong Đạo Phật là nhận ra những vấn  đề này mà tất cả chúng ta kinh nghiệm sinh khởi từ những nguyên nhân.  Không phải rằng chúng hiện diện ở đó do bởi vô nhân, hay không có nguyên nhân gì cả.  Cội nguồn của những vấn đề này là trong chính chúng ta.  Đây là một tuệ giác nội quán lớn và không dễ dàng cho hầu hết mọi người chấp nhận.  Đây là bởi vì hầu hết chúng ta có khuynh hướng đặt sự phàn nàn những vấn đề của chúng ta trên những người khác hay những hoàn cảnh ngoại tại.  Chúng ta nghĩ rằng, “Tôi không vui do bởi những gì người kia làm; người kia đã từ bỏ tôi; người kia không yêu tôi.  Đó là lỗi của người kia cả vậy.”  Hay chúng ta đặt phàn nàn trên cha mẹ chúng ta – trên những gì cha mẹ chúng ta đã làm hay không làm khi chúng ta là những đứa bé.  Hay chúng ta đưa đổ lỗi cho hoàn cảnh kinh tế hay tình thế chính trị, môi trường xã hội, và v.v… Dĩ nhiên bây giờ, tất cả những nhân tố ấy biểu hiện một vai trò trong trãi nghiệm của chúng ta đời sống.  Đạo Phật không phủ nhận điều ấy.  Nhưng nguyên nhân chính, nguyên nhân sâu xa hơn của những vấn đề là trong chính chúng ta – đấy là thái độ của chính chúng ta, đặc biệt sự mê muội hay si ám của chúng ta.

Nếu chúng ta muốn tìm kiếm một nhân tố định nghĩa rõ ràng thái độ của Đạo Phật quan tâm về ý nghĩa gì để thực tập Phật giáo trong đời sống hằng ngày, tôi sẽ nói nó là điều này.  Khi chúng ta đang có khó khăn, chúng ta  nhìn vào bên trong chúng ta để cố gắng tìm ra nguồn cội, và khi đã xác định nó, chúng ta cố gắng để thay đổi hoàn cảnh từ bên trong.  Khi chúng ta nói về việc nhìn vào bên trong và tìm cội nguồn những rắc rối của chúng ta, thì đấy không phải là căn cứ trên việc phải làm một sự phán xét rằng tôi là một con người xấu và tôi phải thay đổi và để trở thành một con người tốt.  Phật giáo không làm những phán xét đao đức .  Chúng ta cố gắng để định rõ vị trí của nguồn cội và khổ đau, cùng cội nguồn chính của chúng là thái độ của chính chúng ta.  Một cách đặc biệt, Đức Phật nói nguyên nhân sâu xa những vấn đề và khổ đau của chúng ta là sự mê muội hay vô minh của chúng ta.  Do thế, những gì chúng ta cần làm là khám phá xem chúng ta si mê như thế nào về những gì đang xãy ra và chúng ta có thể điều chỉnh như thế nào  bằng việc đạt được một sự thông hiểu đúng đắn.

Chúng ta mê muội về  điều gì?  Đấy là về một vài thứ.  Một là nhân quả hành trạng (nhân như thế, quả như thế).  Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta hành động trong một cung cách nào đấy mà nó sẽ không có kết quả gì cả.  Thí dụ, chúng ta nghĩ, “Tôi có thể trể, kệ người kia, và v.v…, và chẳng hề gì.” Điều đó là sai; đó là mê muội.  Hay chúng ta nghĩ rằng điều gì đấy chúng ta làm hay chúng ta xử sự như thế nào sẽ có một tác động nào đấy nhưng nó là vô nghĩa và không thể xãy ra.  Thí dụ, “Tôi sẽ tế nhị với người kia và vì thế người kia sẽ yêu tôi như đáp lại.  Nếu tôi mua một tặng phẩm dễ thương, vì thế tại sao người kia không yêu tôi bây giờ?”  Với những tư tưởng như thế, chúng ta tưởng tượng rằng những hành động và thái độ của chúng ta sẽ không có một ảnh hưởng có thể nào hay chúng ta thổi phồng chúng lên, nghĩ rằng chúng sẽ phát sinh nhiều tác động hơn là chúng thật sự có thể.  Cũng thế, chúng ta có thể nghĩ những thứ nào đấy sẽ mang đến một loại ảnh hưởng; trái lại, chúng lại mang đến những điều hoàn toàn ngược lại.  Thí dụ, chúng ta muốn vui vẻ hạnh phúc và vì thế chúng ta nghĩ rằng cách để trở nên vui vẻ là rượu chè liên tục.  Nhưng điều đó chỉ sản sinh thêm rắc rối hơn là hạnh phúc tươi vui.

Một điều khác nữa là chúng ta mê muội về việc chúng ta hiện hữu như thế nào, người khác tồn tại ra sao, và thế giới sinh tồn thế nào.  Thí dụ, chúng ta khổ đau và trở nên bất toại ý khi già đi và phải bệnh hoạn.  Nhưng chúng ta phỏng đoán điều gì khác hơn như những con người?  Loài người gặp bệnh tật và loài người già đi, ngoại trừ những người chết trẻ – những điều này không có gì quá ngạc nhiên.  Khi chúng ta bắt đầu thấy những sợi tóc trắng trên gương, chúng ta âu sầu và sốc về điều ấy, đây là biểu hiện không thực tế và mê muội về việc thế giới tồn tại như thế nào, và về chúng ta hiện hữu ra sao.

Hãy nói về việc chúng ta có một vấn nạn với sự chúng ta già  đi.  Do bởi mê mờ về điều đó – sự không chấp nhận thực tế của điều ấy – chúng ta hành động trong những phương cách tàn phá dưới sự ảnh hưởng của những cảm xúc và thái độ phiền não.  Thí dụ, sự cố gắng thúc đẩy để nhìn trẻ trung và hấp dẫn, chúng ta hành động mong muốn khát vọng để kiếm được những thứ mà chúng ta hy vọng sẽ làm cho chúng ta an toàn – giống như sự chú tâm và tình yêu của những người khác, đặc biệt của những người trẻ hơn, những kẻ chúng ta tìm thấy sự hấp dẫn.  Đằng sau triệu chứng này thông thường ẩn chứa sự mê muội rằng tôi là người quan trọng nhất trên thế giới; tôi là trung tâm của vũ trụ.  Vì thế mọi người phải chú ý đến tôi.  Điều  đó khiến chúng ta phát điên lên nếu ai đấy không cảm thấy hấp dẫn đối với chúng ta hay họ không thích chúng ta.  Nó khiến chúng ta thậm chí điên tiết hơn nếu họ phớt lờ chúng ta – nếu họ không chú ý đến chúng ta khi chúng ta muốn họ thấy chúng ta là hấp dẫn, nếu không phải là vật chất hay thân thể, thì tối thiểu trong một cách nào đấy.  Nhưng, không phải mọi người đều thích Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn; vì thế hy vọng gì ở đấy rằng mọi người sẽ thích chúng ta!

Sự mong ước của chúng ta là được mọi người thích là một dự  đoán không thực tế.  Nó không thực tiển.  Nó căn cứ trên sự si ám mê muội, lòng mong mỏi khát khao, và dính mắc rằng mọi người phải thấy chúng ta là hấp dẫn và chú ý đến chúng ta.  Bên dưới nó là thái độ phiền não của ngu ngơ.Chúng ta nghĩ rằng chúng ta quá quan trọng và quá đáng yêu rằng mọi người phải thích chúng ta, vì thế phải có điều gì sai lạc với người này, nếu ông hay bà này không thích tôi.  Hay tệ hơn nữa, chúng ta nghi ngờ chính mình: “Có điều gì sai quấy đối với tôi mà đã làm cho người này không thích tôi,” và do vậy chúng ta cảm thấy xấu xa hay tội lỗi.  Điều này hoàn toàn là ngây thơ.

Thế thì, điều chính yếu là hành động trên chính chúng ta.  Điều này là tất cả những gì của sự thực tập Phật Pháp.  Không kể hoàn cảnh là gì – nếu chúng ta có những khó khăn, cảm thấy không an toàn, hay bất cứ điều gì, chúng ta cần nhìn lại trong chính mình để thấy điều gì đang xãy ra.  Sự mê muội ở nơi nào phía sau những cảm xúc phiền não này mà tôi cảm nhận?  Tuy thế, nếu chúng ta đang nhìn trong mối quan hệ mà chúng ta hiện diện đã làm cho những vấn nạn bị gia tăng, chúng ta cũng cần nhận ra rằng chúng ta không phải là người duy nhất với sự si mê.  Một cách rõ ràng, người khác cũng có sự mê mờ.  Vấn đề là chúng ta đừng chỉ nói, “Bạn phải thay đổi; mọi thứ tôi hành động là tốt và toàn hảo; bạn là người phải thay đổi.”  Trái lại, chúng ta cũng không cho rằng tôi là người duy nhất phải thay đổi, bởi vì điều ấy có thể thoái hóa thành  một kẻ tử đạo phức hệ.  Chúng ta cố gắng thảo luận một cách cởi mở mọi việc với người kia – mặc dù, dĩ nhiên, người kia cần phải tiếp thu điều này.  Chúng ta cần thấu hiểu rằng cả hai chúng ta đều mê muội.  Có một vấn đề trong cả hai chúng ta trong những dạng thức của việc chúng ta đang thấu hiểu những gì đang xãy ra trong mối quan hệ của chúng ta, vì thế hãy cố gắng để dẹp đi những si ám trong cả hai chúng ta.  Đây là một phương sách Phật Pháp và thực tế mà chúng ta tiến hành.

3- THÔNG HIỂU PHẬT PHÁP TRƯỚC KHI BẮT TAY VÀO THỰC HÀNH

Có nhiều loại thực hành khác nhau trong Đạo Phật.  Thật không đầy đủ nếu chỉ đơn thuần tiếp nhận những sự hướng dẫn trên việc làm thế nào để tiến hành thực tập giống như học biểu diễn một thủ thuật nào đấy.  Điều rất quan trọng để thông hiểu, với bất cứ một loại thực tập nào, nó sẽ hổ trợ chúng ta vượt thắng những khó khăn như thế nào.  Chúng ta cần học hỏi không chỉ khi nào và làm thế nào để áp dụng sự thực hành, mà cũng là sự thủ trì hay nắm lấy vững vàng phía sau điều ấy.  Điều này có nghĩa là chúng ta không bắt đầu với những sự thực hành cao siêu phức tập.  Chúng ta khởi động bằng những căn bản và bồi đắp một nền tảng, vì thế chúng ta biết, từ thứ lớp của việc giáo huấn Phật Pháp xây dựng lên như thế nào, và điều gì sẽ tiếp diễn với bất cứ sự thực tập nào.

Bây giờ, điều thực tế là chúng ta thật sự đọc giáo huấn mà  trong ấy nói rằng, “Nếu con được cho một loại thuốc, đừng hỏi những câu hỏi về việc thuốc sẽ  hoạt động như thế nào, chỉ uống thuốc thôi!”  Mặc dù đây là một lời chỉ  bảo tốt đẹp, nhưng chúng ta cần thấu hiểu rằng nó cảnh báo  bên cạnh một cực đoan.  Cực đoan ấy là chỉ cố gắng để học hỏi và cố gắng để thấu hiểu giáo huấn, nhưng chẳng bao giờ đặt bất cứ điều học tập nào, những vấn đề học được vào trong thực hành.  Chúng ta muốn tránh cực đoan đó.  Tuy thế, cũng có một cực đoan  khác, mà đấy cũng cần tránh như điều trước.  Đó là khi chúng ta nghe một số hướng dẫn Phật Pháp nào đấy liên hệ đến sự thực tập, rồi thì, với sự tin tưởng mù quáng, chúng ta chỉ tiến hành mà không có bất cứ một sự thấu hiểu nào về việc chúng ta đang làm hay tại sao.  Vấn đề chính ấy đến từ một cực đoan là chúng ta không bao giờ thực sự thấu hiểu áp dụng sự thực tập như thế nào trong đời sống hằng ngày.  Nếu chúng ta hiểu vấn để phía sau bất cứ sự thực tập nào – nếu chúng ta hiểu nó hoạt động như thế nào và những khuynh hướng của nó là gì – thế thì chúng ta không cần bất cứ ai chỉ bảo cho chúng ta áp dụng như thế nào trong đời sống hằng ngày.  Chính chúng ta thấu hiểu và tự chúng ta biết áp dụng Phật Pháp như thế nào.

Khi chúng ta nói về  tẩy trừ những vấn nạn của chúng ta, chúng ta đang nói không chỉ về tẩy trừ cho những vấn nạn rắc rối của cá nhân chúng ta, mà chúng ta cũng nói về việc loại trừ những khó khăn chúng ta có trong việc hổ trợ người khác.  “Tôi có những vấn đề trong việc giúp đở người khác bởi vì lười biếng hay ích kỷ, hay bởi vì quá bận rộn.” Hay, “Tôi đúng là không hiểu vấn đề của anh/chị/bạn là gì và tôi không có ý kiến phải làm gì để hổ trợ anh/chị/bạn.”  Đó là khó khăn lớn lao mà chúng ta gặp, có phải không?  Tất cả những khó khăn này trong việc giúp đở người khác cũng là bởi vì sự mê muội của chúng ta.  Thí dụ, si mê rằng tôi phải giống như Thượng Đế Toàn Năng và tất cả mọi thứ tôi phải làm là một việc và điều đó sẽ giải quyết tất cả những vấn nạn rắc rối của anh/chị/bạn; và nếu nó không thể giải quyết tất cả vấn nạn của bạn, thế thì phải có điều gì sai sót với anh/chị/bạn.  Anh/chị/bạn đã không làm việc đúng đắn, vì thế anh/chị/bạn là tội lỗi.  Hay tôi tội lỗi, bởi vì tôi đáng lẽ có thể giúp giải quyết vấn đề của anh/chị/bạn và tôi đã không làm được như vậy, vì thế tôi không xứng đáng.  Một lần nữa, đó là mê muội, là ngây thơ, là mù mịt về nhân quả (nguyên nhân và kết quả).

4- TIN TƯỞNG VỮNG VÀNG TRONG PHẬT PHÁP

Một điểm khác nữa là có thể áp dụng Phật Pháp một cách hiệu quả trong đời sống hằng ngày trong một cung cách của một tinh thần định tĩnh, chúng ta cũng cần có  một sự vững vàng rằng Phật Pháp thật sự có  thể xua tan những rắc rối.  Chúng ta phải nhận thức rằng Phật Pháp có thể xua tan mê muội của chúng ta bằng việc tuân theo sự tiếp cận căn bản của Phật Pháp: để tránh khỏi điều gì đấy, chúng ta cần tẩy trừ nguyên nhân làm cho nó xãy ra.  Nhưng dĩ nhiên, rất khó khăn để đạt đến một niềm tin sâu xa, vững vàng rằng có thể tẩy trừ tất cả sự mê muội của chúng ta vì thế chúng không bao giờ quay trở lại, và cũng như một niềm tin vững vàng rằng có thể đạt đến giải thoát và giác ngộ.  Đây là điều đặc biệt khó khăn khi chúng ta thậm chí không biết giải thoát và giác ngộ thật sự là thế nào.  Do vậy làm thế nào chúng ta lưu tâm thật sự có thể đạt đến  giải thoát, giác ngộ hay không?  Nếu chúng ta không nghĩ là chúng ta có thể, có phải là nó hơi lừa dối nhằm hướng để đạt đến điều gì đấy mà chúng ta không nghĩ là nó thật sự hiện hữu hay không?  Thế thì nó trở lên là một loại trò chơi nào đấy rồ dại mà chúng ta đang đùa nghịch; sự thực hành Phật Pháp của chúng ta là không chân chính, không thật sự.

Chúng ta phải thật sự  tin chắc, và điều này đòi hỏi nhiều sự  học hỏi nghiên tâm cũng như thông hiểu, cũng như  quán chiếu và thiền tập sâu sắc.  Chúng ta phải tin chắc rằng không chỉ giải thoát và giác ngộ hiện hữu; mà cũng là có thể cho chúng ta đạt đến được.  Không phải điều ấy chỉ có thể cho Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đạt đến, mà chúng ta, mà tôi không thể làm điều ấy.  Nhưng đúng hơn, tôi có thể đạt đến, và mọi người cũng có thể đạt đến.  Chúng ta phải thấu hiểu rằng nó là điều mà chúng ta phải hành động để loại bỏ sự mê muội của chúng ta.  Điều gì sẽ sẳn sàng giải thoát chúng ta khỏi si mê? Điều sẽ sẳn sàng giải thoát chúng ta khỏi mê muội là sự thấu hiểu đúng đắn hay chính kiến; và do thế chúng ta phải hiểu chính kiến hay sự thấu hiểu đúng đắn có thể chế ngự si mê hay vô minh và loại trừ nó vì thế nó không bao giờ trở lại.  Như kết quả của toàn bộ điều này, chúng ta thấy rằng vị trí hành hoạt thật sự của sự thực hành Phật Pháp là đời sống hằng ngày; nó đang đối phó với những vấn nạn của chúng ta, sự mê muội của chúng ta, và những khó khăn của chúng ta trong đời sống từ thời khắc này đến thời khắc khác.

5- SỰ THỰC HÀNH PHẬT PHÁP ĐÒI HỎI NỘI QUÁN TỰ TÂM

Sự thực hành Phật Pháp không đơn giản là thời gian rỗi rãnh của cuộc sống, đi đến một hang động xinh đẹp yên tĩnh, hay ngay cả chỉ đi vào trong phòng của chúng ta, rồi ngồi lên một chiếc gối để lẫn tránh việc  đối phó với đời sống của chúng ta.  Lẫn tránh không phải là mũi nhọn của sự thực hành Phật Pháp.  Khi chúng ta đi đến một nơi yên tĩnh để thiền quán, chúng ta làm như thế nhằm để bồi đắp kỷ năng thiện xão mà chúng ta cần để đối diện với những vấn nạn trong đời sống của chúng ta.  Sự tập trung chính là đời sống.  Sự tập trung không phải là việc giành được huy chương Thế Vận Hội trong việc ngồi xuống thiền tập!  Sự thực tập Phật Pháp tất cả là việc áp dụng Phật Pháp trong đời sống.

Hơn thế nữa, thực hành Phật Pháp là tự xem xét nội tâm.  Với điều ấy, chúng ta cố gắng lưu tâm đến những thể trạng xúc cảm của chúng ta, động cơ của chúng ta, quan điểm của chúng ta, những kiểu thức hành vi của chúng ta.  Chúng ta đặc biệt cần theo dõi xem xét những cảm xúc phiền não.  Định nghĩa đặc trưng của một cảm xúc hay thái độ phiền não là khi nó sinh khởi, nó làm cho chúng ta và/hay những người khác cảm thấy không thoãi mái.  Chúng ta mất đi sự hòa bình của tâm hồn và trở nên không thể kiểm soát.  Đây là một định nghĩa hữu ích, bởi vì biết điều này giúp cho chúng ta nhận ra [cảm xúc phiền não] khi chúng ta đang hành động dưới ảnh hưởng của một [cảm xúc phiền não].  Chúng ta có thể biết rằng có một phiền não nào đấy đang diễn ra trong tâm thức chúng ta nếu chúng ta cảm thấy khó chịu.  Tại những thời điểm như thế, chúng ta cần kiểm lại những gì đang xãy ra bên trong và áp dụng những phương thức đối trị để điều chỉnh nó.

Điều này đòi hỏi phải trở nên rất nhạy cảm với những gì đang xãy ra bên trong chúng ta.  Và để làm bất cứ điều gì về việc thay đổi thể trạng cảm xúc của chúng ta, nếu chúng ta thấy nó là phiền não, đòi hỏi sự nhận thức rằng nếu chúng ta trong một cung cách phiền não hay bị phiền não, nó sẽ tạo nên nhiều bực dọc cho cả chúng ta và những người khác.  Chúng ta không muốn điều đó; chúng ta đã có quá dư thừa về điều rắc rối đó.  Và nếu chúng ta khó chịu, làm thế nào chúng ta có thể hổ trợ người khác?

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.