Khoảng Cách

Chân lý, cuộc đời vốn không khoảng cách
Khi đã thâm thâm… cũng đơn giản rất là
Thich nghi khả năng… cẩn trọng nhìn xa
Dù sinh động xin chớ ngừng sáng tạo !

” Tuỳ văn nhập quán ” khế nhập lý giáo
Ổn định kế thừa quy luật thế gian
Sức mạnh tinh thần giúp phá vỡ tan
Hoàn cảnh khó khăn chính là động lực

Giá trị cuộc sống nằm trong phẩm Đức
Khoan dung độ lượng gắn kết thân tình
Tứ chánh cần là kết quả… Quá trình
Tinh tấn nhiếp tâm đẩy lùi Tà, Ác

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.