Đức Phật Di Lặc sắp đến (Một bài hát Tây Tạng)

Ta là Di Lặc, Đức Phật của mặt trời
Ta chiếu soi với lòng từ ái bình đẳng đến tất cả
Ta được gọi là Đức Phật kế tiếp
không phải bởi vì ta sẽ biểu hiện trong hình sắc thân thể
Nhưng bởi vì ta sẽ đến với những ai tiến bộ trên những giai tầng của con đường tâm linh
và nói: ” Hãy là những  người thân hữu hạnh phúc, và hãy ban bố phước lành.”[1]
Ta được gọi là Đức Phật của tình thân hữu
Vì ta xem tất cả chúng sinh là bình đẳng
Và không chấp nhận hệ thống thứ bậc của các tổ chức.
 
Lòng từ ái của ta chiếu soi một cách bình đẳng trên khắp mọi người, mọi nhóm, mọi nền văn hóa, và mọi thế giới.
Ta kêu tất cả họ sống trong lòng từ ái và bi mẫn bao quát.
Ta vàng kim và trắng bạch, hòa hiệp và tràn đầy thịnh vượng .
Như một sự hòa âm, ta hợp nhất tất cả những chủ đề cạnh tranh trong vũ trụ.

Ta được thấy trong sự lạc quan, trong hy vọng, và trong niềm tin
Và trong những ai tìm cầu cho một ngày mai tốt đẹp hơn
Ta gia hộ cho những ai nản lòng, cô độc
Sợ hãi và buồn thảm
Ta cho họ ra khỏi các ngục tù trong những trái tim của họ
Ta giải thoát chúng sinh khỏi sự giam hảm
và chỉ cho một tương lai rực sáng vô biên.
 
Có nhiều hình thức giải thoát trong vũ trụ
Trong thiên hà bao la của những hình thức đổi thay vô thường
Mỗi thời khắc của tuệ giác, mỗi thời khắc của trưởng thành
Mỗi lúc xa rời khỏi quá khứ
Là một loại giải thoát.
Xa rời khỏi tự ngã hoàn toàn là một phước báu hiếm hoi
Những ai làm điều này không nhìn đến ta.
 
Những ai tìm cầu ta cần mạnh mẽ và quyết tâm, trong đời sống và trong thiền quán
Họ cần hy vọng và can đảm, và điều này ta ban cho họ.
 
Biết rằng có một thế giới toàn hảo hơn
Cho phép họ cải thiện thế giới này
 
Biết rằng có những Đức Phật và Bồ tát
Cho phép họ cố gắng để tỉnh giác hoàn thiện hơn
Biết rằng có điều đấy đang mong đợi một cách hân hoan
Cho phép những xiềng xích của quá khứ đứt rả ra.
 
 
Ta là Đức Phật của hy vọng, và của sự cố gắng
Vì thế các chúng sinh tạm bợ trần gian có thể cải thiện thế giới cho những chúng sinh phù du khác
Mặc dù vũ trụ sinh thành và suy tàn và tái hiện trong rực rở huy hoàng
Ta sẽ ở lại và gia hộ cho vô số những ai cố gắng hướng đến sự thật (chân lý).

 
Nguyên tác: Maitreya – The Coming Buddha
Tác giả: Songs and Meditations of the Tibetan Dhyani Buddhas
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
 
http://www.buddhanature.com/buddha/maitreya.html

——————————————————————————–

[1]  Điều này ngược lại với giáo lý Đạo Phật, Kim cương thừa và truyền thống Đai thừa cho rằng ngài Di Lặc sẽ thị hiện trên trái đất như một vị bồ tát trong tương lai, và giác ngộ thành Phật trong sự tái sinh ấy.

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.