Suối Nguồn Từ Bi

Phong tỏa giản cách: gợi nhớ về Vu Lan Lễ Hội
Long trọng cử hành những năm trước… mới đây thôi
Kìa trống Bát Nhã vang khắp muôn nơi
Nửa thúc giục, nửa cảnh tỉnh xa lìa bể ái !

Hiến dâng đời mình thành tâm, vô ngại
Bằng những gì mình có trong đôi tay
Với nhiệt huyết từ đáy tim cách hăng say
Xứng đáng hưởng gia tài Đức Bổn Sư lưu lại

Kính báo ân vang vang nhẹ nhàng thư thái
Lời, ý kinh như hoà quyện chạy tan
Ngấm vào máu lưu chuyền đến các cơ quan
Nuôi dưỡng tâm thức như tài nguyên bất tận

Suối nguồn từ bi xuyên suốt về cố quận
Đấy quê cũ mỗi người khi đã liễu tri
Thiện duyên làm người được Tam Bảo quy y
Khắc ghi mãi Tứ Trọng Ân mà đền đáp

Trong gian khó vượt chướng ngại tìm phương pháp
Chọn đúng môi trường trí tuệ một đời
Giáo Pháp Như Lai đơn giản chẳng xa vời
Chữ Hiếu đi đầu, chiếc đò ngang của sinh mệnh

Vẫn cử hành Vu Lan mùa dịch bệnh
Tuỳ duyên bất biến sử dụng livestream
Nạn, Cảnh giai không thể tịch an nhiên
Suối nguồn từ bi bản tâm người con Phật !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.