Cha ơi ! Con Đã Thấy…

Con đã khóc bao đêm vì đã THẤY
Cha vẫn cạnh kề khi con phạm sai lầm
Dù hình hài lìa xa đã mấy chục năm
Nhưng thể phách tinh anh đánh … tâm con rất KHẼ

Thì ra tuổi nào với cha … con vẫn bé
Sợ mắng rầy, thích khen thưởng… xa hoa
Mơ ước mãi … loay hoay kiếm lối thoát ra
Đâu biết rằng sẽ thanh thản khi không còn ái dục

Tuổi vào thu ” Ngày của Cha ” nguyện khắc phục
Cẩm nang cha ghi lời dạy … giáo điều
Nương tựa thực hành ứng dụng càng nhiều
Như kệ cú trong kinh con đọc tụng !

Sáng suốt nhận ra Lời Cha rất đúng
Nhân ái làm sao gắng trải rộng hơn
Đời đời bốn chữ XIN LỖI, CÁM ƠN
Phải thuộc lòng để tiến lên hoàn thiện

Dâng nén hương trầm thì thầm khấn nguyện …
Cha ơi, con đã trưởng thành … Con đã thấy !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.