Sám Hối

Tiếng hát Hà Thanh trong “ Sám Hối “
Bao nhiêu tội lỗi cũng do Tâm!
Bài thơ bạn gửi thật thâm trầm
Liễu tri cuộc đời, nào có KHỔ

Kiếp người sinh để mà GIÁC NGỘ
Thất bại lại khởi dầu thành công
Ảo tưởng Cái TA dễ sanh ngông !
Ngâm Chứng Đạo Ca thôi … vướng mắc

Sáu thần thông thấy SẮC, PHI SẮC?
Nghĩa Sắc, Không mầu nhiệm vô cùng
Nên thất tuần thanh thản ung dung
Khớp đau, mắt mờ … Quên tất cả !

Kính sách chỉ nhuần ôn bản ngã
Dù biết mình mang Ngọc Ma Ni
Vẫn chưa tin thực .. chút hoài nghi
Đôi lúc … ý niệm tà, thương, ghét

Bắt chước Lâm Tế… cao tiếng hét
“ Buông “… gánh nặng sao mãi cưu mang
Đừng kỳ vọng cũng chớ cầu toàn
Thật tế … chẳng có ai hoàn hảo!!

Bước thứ hai đã vào chữ Lão
Mừng thấy ra bao lỗi đã sai
Chưa kịp trổ quả thành nghiệp tại
Sám hối rồi … nghe lòng nhẹ nhõm

Tiếp tục từ nay… giải thoát sớm !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.