Cá Nhỏ

Lưới vô minh quấn quanh.. đời cá nhỏ
Tài sắc kia danh thực ..lại thêm thùy
Một buổi nọ ..vang vang lời kinh tụng
Cá nhỏ tỉnh …chân nhẹ bước lên đàng

Biển xanh rộng … với mây trời hiển lộ
Hồn thênh thang … khẽ hát điệu huy hoàng
Vô minh đó… một phút giây sanh diệt
Chính là ta … trói buộc cũng do ta

Phút ban đầu ..nếm hương vị tự do
Lòng tin vào… chánh pháp câu Bát Nhã
Rất bình an … cười tươi nét hỷ xả
Phép lục độ… xin cố gắng vuông tròn

Vô minh đó là cõi lòng dậy sóng
Tâm bình thường an lạc sẽ về gần
Ta vướng víu bởi vì hoài chấp ngã
Pháp bên ngoài cũng mãi chấp trong tâm

Nay vô minh lìa xa đời cá nhỏ
Đời bình yên dẫu sóng gió trùng dương
Ngã và pháp một đời xin buông bỏ
Thản nhiên cười với mây trắng dễ thương

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.