Mỗi Buổi Sáng

Mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy
Xin cúi đầu con lạy Như Lai
Dâng nguồn vui đến mọi người
Dẫu rằng chịu thiệt cũng cười tròn vo

Vì con biết âu lo đời sống
Bao khó khăn chèo chống mưu sinh
Quên nụ cười đó thật tình
Con xin hiến tặng với tin tưởng đầy

Con chỉ có đôi tay bé nhỏ
Cũng ước mong bớt khổ chung quanh
Để cho tất cả chúng sanh
Hằng luôn an lạc thân tâm thế trần

Từ khi đó hiểu dần kinh kệ
Bước chân vào cửa đó thiền môn
Thành người Phật Tử một lòng
Thực hành Pháp Phật còn mong chi bằng

Mỗi buổi sáng con hằng ghi nhớ
Dâng nguồn vui , bớt khổ cho người
Luôn hành Pháp Phật đời đời
Hiểu và tin Phật mọi thời bình an

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.